طرح ضابط به منظور ساماندهی نیروهای آموزش دیده جهت مقابله و برخورد قانونی با منکرات برنامه ریزی شده است

  • محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"