طرح حضور به منظور ساماندهی مؤمنین و مؤمنات برای حضور در مراکز گوناگون جامعه به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و منکرات برنامه ریزی شده است

  • محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"