طرح ناصح به منظور ساماندهی و اجرای رزم های تذکر لسانی برنامه ریزی شده است

  • محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"