طرح راصد به منظور ساماندهی و بکارگیری ظرفیت های مردمی جهت رصد و شناسایی انواع منکرات، تخلفات و جرائم برنامه ریزی شده است

  • محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"