قابل توجه اعضای محترم احراز هویت شده ی در استان البرز:
فرمانداری کرج، برای روز انتخابات به افراد معتمدومتعهد پای صندوقهای رأی نیاز دارد
درصورت تمایل برگه همکاری زیر تکمیل نمایید: