قابل توجه اعضای محترم احراز هویت شده ی در استان البرز:
فرمانداری کرج، برای روز انتخابات به افراد معتمدومتعهد پای صندوقهای رأی نیاز دارد
درصورت تمایل برگه همکاری زیر تکمیل نمایید:

  • محدوده محل سکونت خود را مشخص کنید مثلا "سه راه رجایی شهر"
  • دریافت شماره کارت بدین جهت است که پس از انجام مأموریت نظارتی در روز انتخابات، اگر هدیه ای توسط مراجع ذی ربط اعلام گردید، خدمت نیروهای داوطلب مردمی واریز گردد.