استفتائات کامل امـر به‌ معـروف و نهی از منکر

تالیف دکتر علی تقوی

مولف اجازه نشر در فضای مجازی را داده است

جهت دریافت نسخه pdf کتاب انتخاب کنید

🟢منبع: مرکزتخصصی‌آموزش‌امربه‌معروف‌کشور