اولین دوره الزامی و تخصصی امر به معروف و نهی از منکر برای تمامی اعضای محترم تشکیلات که برای ارتقاء به عضویت فعال نیز الزامی است، دوره پایه ستاد می باشد که برای ثبت نام در این دوره می توانید به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

این دوره به صورت مجازی و رایگان در ۲۴ جلسه برگزار شده و اعضای محترم از تاریخ 1 آبان میتوانند در دوره ثبت نام کنند.