واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3323: “انواع تبلیغات مبتذل توسط شرکتهای مختلف در فضای مجازی”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است