واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3529: “بی حجابی و همراه داشتن سگ و اختلاط دختر ها و پسرها”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است