واجب فراموش شده رصد معروفات و منکرات به شما یک گزارش ارجاع داد #3482: “کشف حجاب کسانی که آموزش می بینند”

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است