رزم رصد – دی ماه 1400

خواهشمند است همه عزیزان، منکرات اصناف مختلف و مراکز خصوصی را که مشاهده میکنند، ارسال فرمایند.
توجه: مستندات تخلفات مشهود(چه در فضای حقیقی و چه مجازی) را نیز در صورت امکان ارسال فرمایید. باتشکروذکرصلوات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است