حمل سگ

در شهر جدید هشتگرد شهرک ایرانخودرو بعداز ظهرها سگ حمل میکنند

عدم پوشش مناسب

در مغازه های خیابان امام ملارد مانتو فروشی ها از دختران جوان بدون داشتن حجاب استفاده می کنند 

ورود
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است