ترویح فرهنگ غربی

Your browser does not support the audio element. در تبلیغات سایت دیوار بجای سگ واژه ((بچه ها)) رو بکار میبرن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است