اشاعه فحشا

سلام علیکم  اخیرا آرایشگاهی در شهرک امام خمینی ره شروع به کار نموده است ولی متاسفانه عکس جلوی مغازه بسیار زننده و غیر اخلاقی است…

حجاب

بدون پوشش در خیابان تردد دارند

ورود
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است