کشف حجاب

خودرو ۲۰۶ به شماره پلاک۵۴د۸۴۵ ایران ۳۰ در بلوار باغستان در خودرو کشف حجاب کرده است.

کشف حجاب

کشف حجاب برخی از کارکنان بیمارستان نور  واقع در کرج میدان هلال احمر 

فروش سگ آزادانه

کرج پشت سینما هجرت روبروی بازار میوه تره بار اون دست خیابون ۶ تا پرنده فروشیه سه تاش سگ می فروشن ما سگ رو در…

بدحجابی سرنشین ماشین

در محدوده باغستان خودرو پراید به شماره انتظامی ایران ۶۸ ۲۶ی۹۴۲ بد حجابی سرنشین داشته است.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است