ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است

  لطفاً در حدّ امکان اطلاعات گزارش همچون زمان و مکان دقیق منکر، مشخصات ارتکاب کنندگان منکر، مستندات موجود و... را بصورت کامل ارسال فرمایید

  بسیار خب
  ورود

  ارسال گزارش

  دسته یا بخش مرتبط

  مشکل شما در مورد کدام دسته یا بخش مرتبط است؟