ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است

    بسیار خب

    گزارش عمومی وجود ندارد