ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 60 دقیقه است

    لطفاً در حدّ امکان اطلاعات گزارش همچون زمان و مکان دقیق منکر، مشخصات ارتکاب کنندگان منکر، مستندات موجود و... را بصورت کامل ارسال فرمایید

    بسیار خب
    ورود