📌 محتوای دوره: بیش از ۲۸ساعت آموزش اختصاصی بسیاری از اساتید برجسته کشوری

📄صدور گواهینامه در صورت قبول در آزمون پایانی دوره
💳هزینه دوره: ۳۰.۰۰۰ تومان
📱به صورت ضبط شده (آفلاین)

🌐لینک مستقیم ثبت نام: https://zaya.io/k8umm