جملاتی گلچین از امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف، گل سرسبد حركت هاي اجتماعي انسان است. امر به معروف، مهم ترين اصل عملي اسلام است. امر به معروف، نشان روشن غيرت ديني مؤمن است. امر و نهي ديني، كليد تحقق احكام اسلام است. امر و نهي ديني، حضور مثبت اهل ايمان در جامعه است. ترك امر و نهي ديني، غروب و […]