رزم رصد منکرات اصناف و مراکز خصوصی استان

از همه برادران و خواهران مؤمن و دغدغه مند در استان البرز درخواست می گردد که درصورت مشاهده هر گونه منکر و تخلف اصناف و مراکز خصوصی همچون فروشگاه ها، آرایشگاه ها، باشگاه های ورزشی و… (چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی) در سطح استان آن را از طریق سامانه رصد گزارش […]