هفته ی دوم دوره ی تشکیلاتی – آموزشی امر به معروف و نهی از منکر استان البرز پنجشنبه 11مردادماه1397 در مصلی کرج با سخنرانی استاد آل داوود با ارائه مبحث “آثار فضای مجازی در معروفات و منکرات جامعه و مقابله با نفوذ دشمن در فضای مجازی کشور” برگزار شد.

جهت دریافت صوت یا فیلم جلسه نیز می توانید حضوری به واحد روابط عمومی مجمع مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید