صوت کارگاه آموزشی افسران آتش به اختیار در فضای مجازی استان البرز که توسط استاد روح الله مؤمن نسب در محل مجمع استان برگزار گردید، به پیوست تقدیم می گردد:

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

دیدگاهتان را بنویسید