جهت دریافت از پیوند زیر استفاده نمایید:

گفتاری پیرامون شیوه های جذب و نگهداری جوانان و نوجوانان در تشکلهای فرهنگی (حجت الاسلام محمدمهدی نجاتی)

دیدگاهتان را بنویسید