دوره تشکیلاتی – آموزشی امر به معروف و نهی از منکر

این دوره به منظور آموزش و سازماندهی اعضای شرکت کننده در جهت انجام حوزه های گوناگون این فریضه الهی در سطح استان در طول 2 ماهِ مرداد و شهریور1397، پنجشنبه ها در کرج از ساعت9صبح برگزار می گردد.

عزیزانی که تمایل به شرکت دارند می توانند “نام و تحصیلات” خود را به سامانه پیامکی 10001000300313 پیامک نمایند

دیدگاهتان را بنویسید