این هفته مطالبه مؤمنین البرزی از نیروی انتظامی و دادستان استان مقابله با وضعیت ناهنجار سگ گردانی در معابر عمومی استان است!
اینکه هر مسئولی در استان کار را بر عهده مسئول دیگر بیاندازد، اصلاً قابل قبول نیست! در موضوع سگ گردانی نیز نیروی انتظامی میگوید وظیفه شهرداری است و شهرداری هم میگوید به ما ربطی ندارد بلکه وظیفه نیروی انتظامی است!!!
همه مان این هفته با دادستان استان و نیروی انتظامی استان تماس میگیریم و مقابله با این منکر شرعی و اخلاقی و رسیدگی به حقوق شهروندی مان که داشتن آرامش به همراه فرزندان مان در معابر عمومی و تفریحی شهر است را خواستاریم:

شکایات مردمی از نیروی انتظامی: سامانه 197

دادگاه انقلاب اسلامی کرج: 02632506520

دادگستری کل استان البرز: 02632544000

دیدگاهتان را بنویسید