برادران و خواهران مؤمنی که از عدم رعایت اخلاقی و شرعی محرم و نامحرم در مراکز درمانی رنج می برند و اجرای طرح انطباق جنسیتی که چندسال است به وزارت بهداشت ابلاغ شده را مطالبه دارند درخواست می گردد که اقدامات زیر را انجام دهند:

1- امضای کمپین اینترنتی مطالبه اجرای طرح انطباق جنسیتی در فارس من:

جلوگیری از سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست‌های آقا

 

2- تماس با مراکز زیر:

 

3- اعتراض و مطالبه اجرای طرح در هر مرکز درمانی که خلاف مصوبه را مشاهده نمودید. طبق پیگیری های قبلی انجام شده، اخیراً نیز وزارت بهداشت طبق نامه زیر به تمام دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور بر اجرای طرح انطباق جنسیتی و رعایت حقوق بیمار تأکید کرده است:

 

ضمنا به پیوست آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس نیز جهت اطلاع عزیزان تقدیم میگردد:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/121356

دیدگاهتان را بنویسید