بسمه تعالی
سلام علیکم
احتراما به استحضار میرساند جلسه شورای عمومی مجمع رهروان امر بمعروف و نهی از منکر استان البرز روز چهارشنبه مورخ 1400/3/5 ساعت 18 واقع در کوی کارمندان شمالی – مسجد امام جعفر صادق (ع) برگزار می گردد.
لذا بدینوسیله دعوت بعمل می آید در این جلسه حضور بهم رسانید.
لطفا به سایرین نیز اطلاع رسانی نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید