»از واجب فراموش شده :
امام علی(ع):غایه‌الدین الامر بالمعروف والنهی عن المنكر واقامة الحدود

برگه ارسال گزارشات مردمی از منکرات و تخلفات

جهت ارسال گزارشات خود وارد سامانه رصد، پایش و پیگیری منکرات و تخلفات شوید:

قالب وردپرس