»از واجب فراموش شده :
امام علی(ع):غایه‌الدین الامر بالمعروف والنهی عن المنكر واقامة الحدود

برگه ارسال گزارشات مردمی از منکرات و تخلفات

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره تلفن

رایانامه

گزارش خود از منکرات و تخلفات مشاهده شده تان را بصورت دقیق در قسمت زیر بنویسید(الزامی)

محل وقوع تخلف، جرم و منکر را مشخص نمایید

زمان وقوع تخلف، جرم و منکر را مشخص نمایید

درصورت داشتن مستندات برای این گزارش، آن را بارگزاری نمایید

قالب وردپرس