به اطلاع برادران و خواهران مؤمن می رساند که از هفته اول دی ماه، برنامه کلاسهای آموزشی مجمع به صورت زیر خواهد بود:

کلاس خواهران: یکشنبه ها از ساعت 15:30 الی 17

کلاس برادران: دوشنبه ها از ساعت 15:30 الی 17

دیدگاهتان را بنویسید