باسلام و صلوات بر محمدو آل محمد

جلسات شورای عمومی مجمع در نیمه اول سال، قبل از درس اخلاق برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید