»از واجب فراموش شده :
امام علی(ع):غایه‌الدین الامر بالمعروف والنهی عن المنكر واقامة الحدود
ادامه دولت روحانی مساوی بحران اجتماعی و امنیتی برای کشور است/ این دولت، نئولیبرالی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است

ادامه دولت روحانی مساوی بحران اجتماعی و امنیتی برای کشور است/ این دولت، نئولیبرالی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است

 سیاست‌های دولت یازدهم در معنای دقیق کلمه فاجعه‌بار است و اگر این سیاست‌ها بخواهد ادامه پیدا بکند، یقیناً مشکلات جدیِ امنیتی، بی‌ثباتی اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و طغیان‌ها را برای ما به بار خواهد آورد، یعنی جامعه را متلاطم خواهد کرد و رو به بحران‌های جدی خواهد بود.

 در گفتگو با دکتر شهریار زرشناس مطرح شد.
دکتر شهریار زرشناس گفت: رویکرد حاکم بر دولت یازدهم یک رویکرد کاملاً نئولیبرال است؛ یعنی رویکردی است که مناسبات ظالمانه قدرت در نظام متروپل و الگوی #مدرنیته و الگوی استکباری قرن مدرن را به  عنوان الگوهای رسمی و مقبول پذیرفته است و در چارچوب آنها عمل می‌‌کند.
وی ادامه داد: همین رویکرد نئولیبرالی در حوزه اقتصاد وضع ما را به امروز کشانده است؛ یعنی شرایط امروز را برای ما رقم زده است.
زرشناس افزود: دولت آقای روحانی(دولت یازدهم) به طور مشخص می‌شود گفت که نئولیبرال‌ترین دولت جمهوری اسلامی است، یعنی تئوریسین‌های آنها، چهره‌های اصلی اقتصادی‌شان، کسانی که مشاورین ارشد اقتصادی هستند و تیم وزرا، اغلب وزرا سرمایه‌دار هستند و رویکردهای سرمایه‌دارانه دارند و تیم اقتصادی و دیدگاه نظری آن‌ها کاملاً یک دیدگاه نئولیبرال است.
وی در ادامه صحبت های خود افزود: نئولیبرالیسم هر جا به قدرت رسیده است و توانسته است به عنوان الگوی حاکم قرار بگیرد، بحران ایجاد کرده است، فاصله طبقاتی را تشدید کرده است، فقر را برای اکثریت جامعه به ارمغان آورده است، بیکاری تولید کرده است، صوّر مختلف تورم را با شیب‌های متفاوت به وجود آورده است و بحران‌های ساختاریِ اقتصاد کشورهای پیرامونی را تشدید کرده است، همین اتفاق هم در ایران رخ داده است، اگر ما به آمارها نگاه کنیم می‌بینیم در تمامی مؤلفه‌های اصلی اقتصادی، یعنی عدم توازن ساختاری اقتصاد ما بین بخش مولد و غیرمولد در دولت یازدهم، این عدم توازن تشدید شده است، جریان غیرمولد بسیار قوی‌تر شده است و بخش مولد بسیار ضعیف‌تر شده است.
زرشناس ادامه داد: سیاست‌های دولت یازدهم در معنای دقیق کلمه فاجعه‌بار است و اگر این سیاست‌ها بخواهد ادامه پیدا بکند، یقیناً مشکلات جدیِ امنیتی، بی‌ثباتی اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و طغیان‌ها را برای ما به بار خواهد آورد، یعنی جامعه را متلاطم خواهد کرد و رو به بحران‌های جدی خواهد بود.
وی درپایان گفت: این سیاست‌ها ناشی چیست؟ برخاسته از نوعِ نگاه دولت یازدهم به غرب است، اساساً دولت یازدهم مرجع فکری خودش را در الگوهای غربی قرار داده است، آن هم در الگوهای غربیِ چند دهه اخیر، یعنی الگوهای نولیبرالی و علت اصلیِ این شرایطی که در اقتصاد ایجاد کرده است که من آن را شرایط فاجعه‌بار نامیدم، علتش دقیقاً تبعیت از الگوهای غربی نولیبرال است.
منبع: گروه سیاسی- رجانیوز

نظر بدهید!!!

نظر شما برای “ادامه دولت روحانی مساوی بحران اجتماعی و امنیتی برای کشور است/ این دولت، نئولیبرالی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی است”قالب وردپرس